Category Archives: จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จังหวัดนี้มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน

จังหวัดนครปฐม 

หน่วยการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

แผนที่อำเภอในจังหวัดนครปฐม

การปกครองส่วนภูมิภาคใน จังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 7 อำเภอ ประกอบด้วย 106 ตำบล และ 930 หมู่บ้าน โดยอำเภอต่าง ๆ มีดังนี้

  1. อำเภอเมืองนครปฐม
  2. อำเภอกำแพงแสน
  3. อำเภอนครชัยศรี
  4. อำเภอดอนตูม
  5. อำเภอบางเลน
  6. อำเภอสามพราน
  7. อำเภอพุทธมณฑล

เขตเทศบาลในจังหวัดนครปฐม

ข้อมูลเทศบาลในจังหวัดนครปฐม
ลำดับ ชื่อเทศบาล พื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)[# 1]
อำเภอ ครอบคลุมตำบล ประชากร
สิ้นปี 2561
(คน)[5]
ทั้งตำบล บางส่วน รวม
เทศบาลนคร
1   เทศบาลนครนครปฐม 19.85 2542 เมืองนครปฐม 1 8 9 75,955
เทศบาลเมือง
2 (1)   เทศบาลเมืองสามพราน 8.15 2551[6] สามพราน 4 4 17,622
3 (2)   เทศบาลเมืองไร่ขิง 25.40 2551[7] สามพราน 1 1 32,094
4 (3)   เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 10.90 2551[8] สามพราน 1 1 27,080
5 (4)   เทศบาลเมืองนครปฐม 22.20 2556[9] เมืองนครปฐม 1 1 13,766
6 (5)   เทศบาลเมืองสามควายเผือก 14.72 2562[10] เมืองนครปฐม 1 1 10,837
เทศบาลตำบล
7 (1)   เทศบาลตำบลดอนยายหอม 4.64 2542 เมืองนครปฐม 1 1 6,526
8 (2)   เทศบาลตำบลธรรมศาลา 3.64 2542 เมืองนครปฐม 1 1 7,153
9 (3)   เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ 14.80 2542 เมืองนครปฐม 1 1 10,844
10 (4)   เทศบาลตำบลกำแพงแสน 2542 กำแพงแสน 2 2 7,041
11 (5)   เทศบาลตำบลนครชัยศรี 4.54 2542 นครชัยศรี 5 5 8,261
12 (6)   เทศบาลตำบลห้วยพลู 2542 นครชัยศรี 1 1 2,196
13 (7)   เทศบาลตำบลสามง่าม 2542 ดอนตูม 2 2 13,929
14 (8)   เทศบาลตำบลบางเลน 16.14 2542 บางเลน 2 2 8,383
15 (9)   เทศบาลตำบลบางหลวง 2542 บางเลน 1 1 2,167
16 (10)   เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม 6.08 2542 บางเลน 1 1 2,209
17 (11)   เทศบาลตำบลลำพญา 4.00 2542 บางเลน 1 1 1,961
18 (12)   เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ 12.00 2542 สามพราน 1 1 2 23,988
19 (13)   เทศบาลตำบลศาลายา 13.50 2542 พุทธมณฑล 1 1 11,071
20 (14)   เทศบาลตำบลคลองโยง 31.63 2550 พุทธมณฑล 1 1 10,306
21 (15)   เทศบาลตำบลบางกระทึก 12.85 2551 สามพราน 1 1 12,619
22 (16)   เทศบาลตำบลมาบแค 20.15 2555 เมืองนครปฐม 1 1 8,591
23 (17)   เทศบาลตำบลบ่อพลับ 4.90 2555 เมืองนครปฐม 1 1 9,331
24 (18)   เทศบาลตำบลขุนแก้ว 10.80 2556 นครชัยศรี 1 1 7,880

ซ่อมแอร์รถยนต์ สามพราน

ซ่อมแอร์รถยนต์ สามพราน สำหรับใครที่กำลังเจอปัญหาแอร์ไม่เย็นแบบนี้อย่าปล่อยให้เรื้อรัง เพราะเราได้จัดหาร้านซ่อมแอร์รถยนต์ที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว

ซ่อมช่วงล่างรถยนต์ สามพราน

ซ่อมช่วงล่างรถยนต์ สามพราน เป็นการ ซ่อมรถยนต์ ในระบบด้านล่างของรถยนต์ทั้งหมด ไม่นับตัวถังรถยนต์ ช่วงล่างจะรับน้ำหนักทั้งหมดของรถยนต์

ซ่อมรถยนต์ สามพราน

ซ่อมรถยนต์ สามพราน ปัจจุบันการซื้อรถยนต์มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็มีผู้ใช้แค่บางกลุ่มเท่านั้นที่จะคำนึงถึงการบำรุงรักษารถยนต์อย่างถูกต้อง

ซ่อมเบรค สามพราน

ซ่อมเบรค สามพราน เริ่มตั้งแต่ดรัมเบรกไปจนถึงดิสก์เบรก คาลิปเปอร์เบรกไปจนถึงจานเบรก ช่างผู้ชำนาญการจาก MK Plus Auto เข้าใจระบบเบรก

ซ่อมโช๊คอัพ สามพราน

ซ่อมโช๊คอัพ สามพราน คือ การเช็ก 8 สัญญาณเตือน ว่าโช๊คอัพรถยนต์มีปัญหา โช๊คอัพพัง โช๊คอัพเสีย แล้วเข้าอู่ซ่อมแก้ไขให้ใช้งานเป็นปกติ

ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ สามพราน

ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ สามพราน  คือ การจัดวางแนวระยะต่างๆ หรือการปรับตั้งระบบอุปกรณ์ช่วงล่างของรถยนต์ ซึ่งเชื่อมโยงต่อมายังล้อรถ

ซ่อมเครื่องยนต์ สามพราน

ซ่อมเครื่องยนต์ สามพราน คือการซ่อมแซมเครื่องยนต์ครั้งใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมให้ได้มากที่สุด ยังเรื่องฝีมือช่างมาเป็นส่วนประกอบด้วย

อู่ซ่อมรถยนต์ สามพราน

อู่ซ่อมรถยนต์ สามพราน การหาอู่ซ่อมรถยนต์ที่ดีจริงๆนั้นหายากมากๆ เพราะบางทีอู่ซ่อมรถที่ใกล้ที่สุดก็อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเสมอไป

ซ่อมแอร์รถยนต์ พุทธมณฑล

ซ่อมแอร์รถยนต์ พุทธมณฑล สำหรับใครที่กำลังเจอปัญหาแอร์ไม่เย็นแบบนี้อย่าปล่อยให้เรื้อรัง เพราะเราได้จัดหาร้านซ่อมแอร์รถยนต์ที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว

ซ่อมช่วงล่างรถยนต์ พุทธมณฑล

ซ่อมช่วงล่างรถยนต์ พุทธมณฑล เป็นการ ซ่อมรถยนต์ ในระบบด้านล่างของรถยนต์ทั้งหมด ไม่นับตัวถังรถยนต์ ช่วงล่างจะรับน้ำหนักทั้งหมดของรถยนต์ มีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่รถยนต์อีกด้วย

Call Now Button