Category Archives: จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1098 โดยมีฐานะเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของราชอาณาจักรนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมือง และเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือ เพราะอยู่ตอนบนของภาคใต้

จังหวัดชุมพร

ภูมิประเทศ[แก้]

จังหวัดชุมพรนับเป็นประตูสู่ภาคใต้ (เมื่อลงจากภาคกลาง) มีพื้นที่ทางเหนือติดต่อกับอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางตะวันออกติดชายฝั่งอ่าวไทย ด้านใต้ติดกับอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทางตะวันตกติดต่อกับอำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น อำเภอเมืองระนอง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และส่วนหนึ่งติดกับประเทศพม่า

สภาพพื้นที่ทั่วไปมีภูเขาสูง มีแม่น้ำสำคัญหลายสาย เช่น แม่น้ำท่าตะเภา ในอำเภอเมืองชุมพร มีความยาว 33 กิโลเมตร แม่น้ำสวี ในอำเภอสวี มีความยาว 50 กิโลเมตร และ แม่น้ำหลังสวน ในอำเภอหลังสวน มีความยาว 100 กิโลเมตร แม่น้ำทุกสายไหลลงสู่อ่าวไทย ในทะเลนอกฝั่งของจังหวัดชุมพร มีเกาะน้อยใหญ่เกือบ 50 เกาะ

ภูมิอากาศ[แก้]

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดชุมพรคล้ายกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ กล่าวคือ มีฤดูฝนมากกว่าฤดูอื่น นั่นคือ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีลมมรสุมพัดผ่าน ฤดูหนาวช่วงเดือนธันวาคม

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็นระดับอำเภอ จำนวน 8 อำเภอ ระดับตำบล จำนวน 70 ตำบล และระดับหมู่บ้าน จำนวน 674 หมู่บ้าน ได้แก่

แผนที่
ที่ ชื่ออำเภอ อักษรโรมัน จำนวนตำบล จำนวนประชากร[4]
1. เมืองชุมพร Mueang Chumphon 17 150,167
2. ท่าแซะ Tha Sae 10 86,524
3. ปะทิว Pathio 7 47,824
4. หลังสวน Lang Suan 13 73,855
5. ละแม Lamae 4 29,611
6. พะโต๊ะ Phato 5 24,490
7. สวี Sawi 11 73,215
8. ทุ่งตะโก Thung Tako 6 25,618

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

  1. เทศบาลเมืองชุมพร
  2. เทศบาลเมืองหลังสวน

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด[แก้]

Call Now Button